TANEXT felvĂŠteli tĂĄjĂŠkoztatĂł a 2023/2024. tanĂŠvre

TANEXT felvételi tájékoztató a 2023/2024. tanévre

A TANEXT Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium többcélú szakképző intézményként mĹąködik, s köznevelési feladatokat is ellát.   A TANEXT Iskola egy olyan „második esély” típusú, sokadik esélyt biztosító iskola, amely elsősorban szakiskolai és szakgimnáziumi képzési területen hirdeti meg képzéseit.

 SZAKGIMNÁZIUM

 A szakgimnáziumban 5 éves képzés folyik. Az első négy év során a közismereti tantárgyak mellett a választott ágazat alapjait sajátítják el a fiatalok. A 12. évfolyam végén  érettségi vizsgát tehetnek, majd a 13. évfolyam befejezésével szakmai záróvizsgát is tesznek a fiatalok. Diákjaink szakgimnáziumunkban mĹąvészeti, pedagógiai és közmĹąvelődési ágazatban sajátíthatnak el szakmai ismereteket.

Első idegen nyelvként angolt oktatunk.

Az érettségivel rendelkezők részt vehetnek 13-14. évfolyamos nappali rendszerĹą iskolai szakképzésben, illetve felnőttoktatás keretében is tanulhatnak. Ebben az esetben a szakmai képzés két éves.

Szakgimnáziumunkban nem vesszük figyelembe a központi írásbelin elért eredményeket, továbbá sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk jelentkezők tudatában legyenek, hová is szeretnének járni, mik a legfontosabb iskolai elvárások, milyen az élet nálunk, és mi is szeretnénk megismerkedni leendő diákjainkkal, hogy lássuk illünk-e egymáshoz, tudja-e vállalni az iskola a család elvárásait. Ennek érdekében felvételi beszélgetést szervezünk.

Ha a középfokú iskola mĹąvészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja. ezért a beszélgetés keretében a mĹąvészeti és kreatív ágazatokra jelentkezőknél Népi kézmĹąves, Divatstílus- és jelmeztervező, Divatszabó esetében portfólió bemutatását várjuk (rajzok, alkotások a korábbi évekből, vagy kifejezetten a felvételire összeállítva, legalább 10 munka szükséges). Jazz-zenész szakra jelentkezőknél játékos, zenei kreatív feladat megoldására kerül sor. Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (7-8.évfolyam osztályzatai) és a felvételi beszélgetés alapján történik.

Szakgimnáziumi képzésben indítandó ágazataink

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

MĹąvészeti ágazat

0001    Jazz-zenész II.* Jazz-zenész

0002    Népi kézmĹąves. FamĹąves, fajátékkészítő

0003    Népi kézmĹąves. Fazekas

0004    Képző- és iparmĹąvészeti munkatárs*          

            Divatstílus- és jelmeztervező

*= párhuzamos mĹąvészeti képzés is

Pedagógiai ágazat

0005   Pedagógiai munkatárs/ Pedagógiai asszisztens

KözmĹąvelődési ágazat

0006    KözmĹąvelődési munkatárs

SZAKISKOLA

Szakiskolai nevelés-oktatás

2 évfolyamos képzés (1+2 év)

A szakiskolában előkészítő évfolyam után 2 évfolyamos szakiskolai képzést követően szerezhetnek a fiatalok részszakképesítést többek között élelmiszer eladóként, szakácssegédként, szobafestőként. A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján történik. Érvényes szakvélemény hiányában nincs módunk beiskolázni a jelentkezőt, ezért kérjük csatolni ezt a dokumentumot a jelentkezéshez!

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Kereskedelem

0007    Bolti előkészítő

0008    Élelmiszer eladó

Építőipar

0009    Szobafestő

Turizmus- és vendéglátás

0010    Szakácssegéd

Szakiskolai nevelés-oktatás

4 évfolyamos képzés (1+4 év)

A szakiskolában lehetőség nyílik szakképzettség megszerzésére is. Az ide beiratkozók az előkészítő évfolyamot követően 4 évfolyamos szakmai képzésben vesznek részt. A felvétel itt is kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján lehetséges. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a szakmai vizsga letételével szakképesítés szerezhető burkoló, festő, mázoló, tapétázó építőipari szakmákban, továbbá szakács szakmában.

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Építőipar

0011    Burkoló

0012    Festő, mázoló, tapétázó

Kreatív

0013    Divatszabó (Női szabó)        

Turizmus- vendéglátás

0014    Szakács

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szakképző iskolai szakmai oktatás (3 évfolyamos tandíjas képzés)

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Kreatív

0015    Divatszabó (Női szabó)        

Általános tájékoztató

Iskolánkban a más iskolákban megakadt, sajátos életszemléletĹą, esetenként beilleszkedési, tanulási problémákkal küzdő diákok oktatását végezzük, nevelődését segítjük. Megfogalmazott célunk, hogy minden diák a saját képességei szerint a legtöbbet hozza ki magából. Ehhez egyéni tanulási utat tervezünk egy-egy diáknak. Iskolánk nevelési rendszerének középpontjában a diák áll a maga testi-szellemi-lelki változásainak igényével. A tanulók iskolai sikerességét, az iskola pedagógiai tevékenységét a pedagógusok mellett speciális felkészültségĹą gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolai szociális munkás, valamint mentor is segíti.

A tanulást a projektek és a témanapok segítik, amelyek alkalmat adnak a diákok számára saját érdeklődésük kiteljesedéséhez. Igyekszünk a hétköznapok világát áttekinthetőbbé tenni számukra, szeretnénk segíteni a felnőtté, munkavállalóvá válást kereskedelmi, vendéglátói, építőipari és mĹąvészeti szakmacsoportok szakmáiban.

A TANEXT Iskolában mind a különböző képzési területek közötti átmenet, mind a más iskolákban megszerzett érdemjegyek, valamint a nem formális úton szerzett ismeretek beszámíthatósága a pedagógiai programban biztosított eljárás keretében történik.

Kiemelt figyelmet fordítunk a figyelemhiány zavarral, koncentrációs nehézséggel, és a tanulásban egyéb okok miatt (pl. SNI) akadályozott - sokszor motivációját vesztett -, ezért sok korábbi kudarcot megéltvagy egyéb okból  nehéz élethelyzetben lévő diákok befogadására, bevonására, fejlesztésére. A diákok segítése a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal együttmĹąködésben, közösen kidolgozott egyéni tanulási és fejlődési utak mentén zajlik.

Egyéb tudnivalók:

A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük elküldeni:

TANEXT Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium

1203 Budapest XX. kerület, Ónodi u. 14.

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerĹą. A felnőttoktatás: esti munkarendĹą.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A fenntartó az intézményben tanítható szakmákban és ágazatokban egy-egy tanulócsoport létrehozását engedélyezi. Szakmai csoportot, osztályt 6 fő alatt nem indít az intézmény.

Jelenleg közel 200 fiatal számára nyújtunk hozzáférést oktatási ellátásainkhoz 25 felnőtt – pedagógus, szakoktató, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus – foglalkoztatásával.

A TANEXT Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium új mĹąködési helye a 2022/2023. tanévtől: 1203 Budapest XX. kerület, Ónodi u. 14.

Intézményünkről, valamint a felvételi eljáráshoz kötődő további részletekről, fontosabb időpontokról információkat szerezhetnek honlapunkon http://tanext.hu/budapest, illetve érdeklődhetnek a felveteli@tanext.hu e-mail címen.

Cimké(k): Hírek
Beküldve: 2023.02.11 21:25
Vissza a lap tetejére