Negyedéves vizsgák!

A TANEXT Akadémia Felnőttoktatási Tagozatán a negyedéves vizsgák (nov. 13-14.) a felnőtt tanítási órák ideje alatt lesznek a szaktanárral folytatott megállapodás szerinti témakörökből.

Magyar irodalom

Írásbeli feladatsor lesz kb. 30 perc, 11-12. évfolyam: érettségi minta szövegértési feladat, 60 perc, a XIX. sz. magyar irodalmából.

Témakörök:

Az antikvitás irodalma, homéroszi eposzok, a görög dráma.

A középkor irodalmának jellemzői (Biblia magyarázat, nyelvhasználat, lovagi irodalom, vágánsköltészet).

A reneszánsz irodalma, reneszánsz értékrend, Balassi Bálint költészete.

A barokk jellemzői, képviselői, a barokk eposz, Zrínyi, Pázmány Péter.

Felvilágosodás: kibontakozása, elterjedése, az utazó regény – példákkal, a felvilágosodás stílusirányzatai, a magyar felvilágosodás képviselői, Csokonai költészete.

Általános ismeretek: műnemek, műfajok, verselések.

Történelem

Szóbeli vizsga lesz, egy témakörről részletes beszámoló és további kérdések más témakörökből.

Témakörök:

9-10. évf.:

Történelmi korok

Az ókori kelet államai

Hellász és Róma

Kereszténység

Iszlám

 

11-12. évf.:

Felvilágosodás

USA

A francia forradalom

Napóleon

Ipari forradalom

Az olasz és német egység

 

Angol nyelv

Írásbeli teszt lesz.

 

Matematika

Írásbeli vizsga lesz az eddig átvett anyagrészekből.

 

Fizika

Szóbeli vizsga lesz az eddig átvett anyagrészekből.

 

Földrajz

Írásbeli vizsga lesz az eddig átvett anyagrészekből.

 

Kémia

Írásbeli vizsga lesz az eddig átvett anyagrészekből.

Cimké(k): Felnőttképzés, Budapest
Beküldve: 2012.11.09 08:46
Vissza a lap tetejére