KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola elsődleges feladata a tanulási kudarcokkal rendelkező fiatalok differenciált fejlesztése, tanulási motivációjának felkeltése, a tevékenykedtetésen keresztül való ismeretátadás elsődlegességét fontosnak tartó, informatikai eszközökkel támogatott iskolai rendszerű nappali és felnőttoktatás.

A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola befogadó iskola, melynek kiemelt célja a köznevelési rendszerből történő lemorzsolódás csökkenéséhez való hozzájárulás, e tekintetben az iskola feladatellátási kötelezettség átvállalására is jogosult az állami köznevelési rendszer egyéb intézményeivel való együttműködésben.

A lemorzsolódás kérdésében erőteljesebben érintett, különösen a szegényebb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők és a legkritikusabb helyzetben lévő csoportok tagjainak ellátásában az iskola, a fenntartó KONTIKI SZAKKÉPZŐ Zrt.-vel együttműködő  segítő szakemberekkel – szociális munkás, mentálhigiénés szakember, pszichológus stb. –, valamint állami és civil partnerekkel vesz részt.

Az iskola tanulásszervezése során a szakmatanulás sajátosságait figyelembe véve, tömbösítéssel, az informatikai eszközök, a digitális oktatás lehetőségeit is alkalmazva törekszik a tanulók lakóhelyéhez közeli elméleti és gyakorlati képzésének megszervezésére. A tanulók foglalkoztathatósága, szakmai vizsgára való felkészítésének hatékonysága érdekében egyéni haladási utakkal, a gyermekvédelmi, családsegítő szolgálatokkal, tehetséggondozó szervezetekkel együttműködve segíti a sikeres tanulói előrehaladást. Az iskola a népi kismesterségek, más művészeti szakmák esetén, párhuzamos művészeti képzés keretében is biztosítja a szakmatanulás lehetőségét. A képzés területén belül iskolarendszeren kívüli felnőttképzés is működik.

Iskolánk a fiatalok sokféle, különböző tehetségének feltárásával, fejlesztésével, a felnőtté válásra, a munkába állásra való felkészítést a családokkal, a tanulókat segítő mentorokkal együttműködve valósítja meg, a fenntartóval, a foglalkoztatási szolgálatok szakembereivel együttműködve segítséget nyújt végzős tanulói munkavállalóként való elhelyezkedésében, sikerességében.

Intézményünk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű tanulók, családjaik köznevelési ellátásában az állami köznevelési intézményekkel, önkormányzatokkal együttműködésben, köznevelési megállapodás megkötésével is kész vállalni a tankötelezett korú fiatalok kötelező beiskolázását, felzárkóztató oktatásának, tehetséggondozásának, szakképzésének megszervezését. Az iskola képzési profiljának kialakításakor kész azt az állam helyi képzési igényei alapján, a szakmai feltételek megszervezésében való együttműködés esetén kiegészíteni. 

Cimké(k): küldetésnyiltk.
Beküldve: 2020.11.07 21:37
Vissza a lap tetejére