Kedves beiratkozók!

A következő időpontokban várjuk önöket:

2017. június 22-én 13 és 16 óra között

2017. június 23-án 10 és 13 óra között

A beiratkozásra kérjük, hogy a törvényes képviselője kísérje el a tanulót, és az alábbi iratokat hozzák magukkal:

- általános iskolai bizonyítvány,

- személyi igazolvány,

- lakcímkártya,

- TAJ kártya,

- adóigazolvány,

- bankszámlaszám,

- ingyenes tankönyvre, kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén az igazoló dokumentumok fénymásolatát (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat; igazolás tartós betegségről; igazolás emelt szintű családi pótlék folyósításáról három vagy több kiskorú eltartott esetén stb.) és a gondviselő azonosító iratát,

- diákigazolvány igényléséhez a bármely okmányirodában kiállított NEK adatlap,

- ha van, akkor pedagógiai szakszolgálati szakértői vélemény vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény.

További kérdésükre a titkarsag@tanext.hu e-mail címre küldött e-mailjük alapján kérhetnek információt tőlünk.

Budapest, 2017. június 01.

Cimké(k): Hírek, Budapest
Beküldve: 2017.06.01 09:35
Vissza a lap tetejére