Javító vizsga követelmények 2019/2020. tanév vége

Társadalomismeret – 9. évfolyam követelmények – szakmás osztályoknak

2019/20-as tanév

 1. I.                    félév

       3 db házi dolgozat megírása:

 1. Az ókori görög hitvilág ( istenek, vallás)
 2. A kereszténység kialakulása ( Jézus tanítása, Biblia)
 3. I. Szent István uralkodása – a magyar államalapítás)

A dolgozatokat kézzel kell megírni, és a terjedelmük 1,5-2 oldal hosszúnak kell lennie.

Feladatlap a fenti tételekből írásban, a kijelölt vizsganapon. Ezek együttesen adják a félévi jegyet.

 

 1. II.                  félév:

3 db házi dolgozat megírása:

 1. 1.       II. András király és az Aranybulla
 2. 2.       IV. Béla király és a tatárjárás
 3. 3.       Károly Róbert uralkodása és gazdasági intézkedései

A dolgozatokat kézzel kell megírni és 1,5- 2 oldal hosszúnak kell lennie.

Feladatlap a fenti tétlekből írásban, a kijelölt vizsganapon. Ezek együttesen, valamint a féléves jegy adja az évvégi osztályzatot.

 

A vizsgán a diák szóban a dolgozatokból kap kérdéseket, és ez együttesen adja az érdemjegyet.

Bp. 2019. szeptember 3.

Társadalomismeret tantárgyból vizsgakövetelmények 10. évfolyam- TANEXT szakma

                                                 2019/2020-as tanév

Féléves követelmény:

 1. Hunyadi Mátyás uralkodása
 2. Az életmód forradalma 20. században (ipari forradalom Anglia)
 3. Emberi és polgári jogok kialakulása (Francia forradalom)
 4. Mária Terézia és II. József uralkodása
 5. Az 1848/49-es forradalom
 6. Kulcsszereplők a dualizmus korából

A fenti tételeket kell kidolgozni egy füzetbe és bemutatni, és a vizsgán szóban 2 db tételből felelni. Feladatlap megírása a fenti tételekből.

Év végi követelmény:

 1. Az I. világháború
 2. Magyarország a II. világháborúban
 3. A család fogalma és szerepe a társadalomban
 4. A munka világa
 5. A szakmunkásképzés régen és ma
 6. A szerfüggőség és annak káros hatásai

A fenti tételeket kell kidolgozni egy füzetbe és bemutatni, és a vizsgán 2 db tételből felelni. Feladatlap megírása a kijelölt vizsganapon a fenti tételekből. Ezek együttesen adják az év végi osztályzatot.

A tananyag megtalálható  a Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 264-314. oldalig, illetve:1.  https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/hunyadi-matyas/

            2.   https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/maria-terezia-es-ii-jozsef-uralkodasa-magyarorszagon/

3. https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc/

4. https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/az-i-vilaghaboru/

5. https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/magyarorszag-a-ii-vilaghaboruban-2/ 

Budapest,2019.szeptember 3.


                                                                                                       Szalay Mónika

                                                                           történelem/társadalomismeret tanár

Cimké(k): kovetelmeny
Beküldve: 2020.08.22 00:21
Vissza a lap tetejére