Beiskolázás

Tisztelt leendő Diákunk!

Az általános iskolából felvételt nyert tanulók számára a beiratkozás időpontja:

-  2020. június 24-én SZERDÁN, 12 és 16 óra között.

A beiratkozásra kérjük, hogy a törvényes képviselője kísérje el a tanulót, és az alábbi iratokat hozzák magukkal:

- általános iskolai bizonyítvány,

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány,

- ingyenes tankönyvre, kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén az igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat; igazolás tartós betegségről; igazolás emelt szintű családi pótlék folyósításáról három vagy több kiskorú eltartott esetén stb.) és a gondviselő azonosító irata,

- diákigazolvány igényléséhez a bármely okmányirodában kiállított NEK adatlap,

- ha van, akkor pedagógiai szakszolgálati szakértői vélemény vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény,

- ha van, akkor orvosi igazolás testnevelés tantárgy alóli felmentéshez.

IGÉNY SZERINT E-MAILBEN ÁT TUDJA KÜLDENI ISKOLÁNK A BEIRATKOZÁSKOR KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOKAT.

AZ ILYEN MÓDON BEIRATKOZÓKTÓL A TITKARSAG@TANEXT.HU-RA VÁRJUK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY ÉS EGYÉB IRATOK MÁSOLATÁT, AZ ÍGY KITÖLTÖTT ADATLAPOKAT AZ ELSŐ SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL TUDJÁK MAJD A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK ALÁÍRNI. 

Cimké(k): Beiratkozásű, Budapest
Beküldve: 2010.12.21 18:20
Vissza a lap tetejére