FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2021/2022. tanévre

A TANEXT Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium 2020. szeptember 1. napjától többcélú szakképző intézményként működik, s köznevelési feladatokat is ellát.   A TANEXT Szakképzési Intézmény egy olyan „második esély” típusú, sokadik esélyt biztosító iskola, amely szakiskolai, szakképző iskolai, technikumi és szakgimnáziumi képzési területen hirdeti meg képzéseit.

A szakgimnáziumban 5 éves képzés folyik. Az első két év során a közismereti tantárgyak mellett a választott ágazat alapjait sajátítják el a fiatalok, a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek, s ezt követően vesznek részt magasabb óraszámban szakirányú szakmai képzésben. A 12. évfolyam végén egy-egy tantárgyból tehetnek előre hozott érettségi vizsgát, majd a 13. évfolyam befejezésével az érettségi közismereti tárgyak mellett szakmai záróvizsgát is tesznek a fiatalok. Szakgimnáziumunkban művészeti, pedagógiai és közművelődési ágazatban sajátíthatnak el szakmai ismereteket a fiatalok.

A művészeti ágazatban széles az intézmény kínálata. A klasszikus zenész, divat- és stílustervező, a népi kézműves szakmák mellett új képzési profiként kívánjuk indítani a jazz tanszakot, ahol a fiatalok neves mesterektől, díjnyertes fiataloktól sajátíthatják el a szakma fortélyait.

Párhuzamos művészeti képzés keretében további heti 6 órában felvehető más művészeti képzési terület is (képző- és iparművészet, jazz zenész, illetve artista zsonglőr szakirány).

Első idegen nyelvként angolt oktatunk. A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, nem szervezünk központi írásbeli vizsgát.

Az érettségivel rendelkezők részt vehetnek 13-14. évfolyamos nappali rendszerű iskolai szakképzésben, illetve felnőttoktatás keretében is tanulhatnak.

 

Szakgimnáziumi képzésben indítandó ágazataink/a szakma megnevezése/szakiránya

(a tanulmányi terület kódjának megjelölésével)

Művészeti ágazat

0001    Artista II.* Zsonglőr

0002    Jazz-zenész II.* Jazz-zenész

0003    Klasszikus zenész II. Klasszikus zenész billentyűs szakirány

0004    Klasszikus zenész II. Magánénekes szakirány

0005    Képző- és iparművészeti munkatárs*           

            Divatstílus- és jelmeztervező

0006    Képző- és iparművészeti munkatárs*           

            Kerámiaműves

0007    Népi kézműves (3 éves képzés)

            Faműves, fajátékkészítő

0008    Népi kézműves (3 éves képzés)

            Fazekas

*= párhuzamos művészeti képzés is

Pedagógiai ágazat

0009   Pedagógiai munkatárs/ Pedagógiai asszisztens

0010   Pedagógiai munkatárs/ Gyógypedagógiai asszisztens

Közművelődési ágazat

0011    Közművelődési munkatárs

 

A technikumi képzés 9. évfolyamon indul, s a 13. évfolyam végén érettségi és szakmai vizsgával zárul. A közismereti tantárgyak mellett már kilencedik évfolyamtól elkezdődik az ágazathoz kapcsolódó szakmai tárgyak oktatása is. A 10. évfolyam vége alapvizsgával zárul, ezt követően kezdhetik meg a tanulók a szakképesítésüknek megfelelően a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását. A képzés célja a sikeres érettségi- és technikusi vizsga. A technikumi képzés alatt a tanulók jogosultak a szakképzési ösztöndíjra.

Technikumi képzésben indítandó ágazataink/a szakma megnevezése (a tanulmányi terület kódjának megjelölésével)

0025    Építőipar/Magasépítő technikus

0026    Gazdálkodás és menedzsment/Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

0027    Kereskedelem/Kereskedő és webáruházi technikus

0028    Szociális/Kisgyermekgondozó, - nevelő      

0029    Szociális/Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

0030    Turizmus-vendéglátás/Vendégtéri szaktechnikus

A technikusi vizsga után lehetőség van újabb szakma elsajátítására vagy felsőfokú tanulmányokra, illetve a szakmában való elhelyezkedésre.

 

A 3 éves szakképző iskolai képzés során szakképzettséget szerezhetnek diákjaink. A szakképző iskolai képzésekben a hangsúly a szakmai ismeretek elsajátításán van, a képzés célja a sikeres szakmai vizsga, jó szakemberek képzése. A közismereti képzés a szakmai fejlődést alapozza meg. A képzés két részre tagolódik. A képzés első éve a 9. évfolyamon az egységes ágazati alapozó képzés, amely segít a szakmáról való döntésben. A második és harmadik év (10.-11. évfolyam) a folytatódó közismereti képzés mellett a választott szakma intenzív tanulásával telik. Első idegen nyelvként angolt oktatunk.

A képzés első évében a tanulók az iskolai tanműhelyben szereznek gyakorlati ismereteket. Ebben az évben jogosultak a szakképzési ösztöndíjra. A második évtől szakképzési munkaszerződéssel külső gyakorlati munkahelyen sajátíthatják el a szakmai fogásokat.

Szakképző iskolai szakmai képzésben indítandó ágazataink/a szakma megnevezése (a tanulmányi terület kódjának megjelölésével) 

0031    Építőipar/Burkoló

0032    Építőipar/Festő, mázoló, tapétázó

0033    Építőipar/Kőműves

0034    Kereskedelem/Kereskedelmi értékesítő

0035    Szociális/Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0036    Szociális/Szociális ápoló és gondozó

0037    Turizmus-vendéglátás/Pincér-vendégtéri szakember

0038    Turizmus-vendéglátás/Szakács

 

Szakképzettséget szerzett tanulóink 2 éves érettségi vizsgára történő felkészítés keretében folytathatják tanulmányaikat, melynek célja az érettségi megszerzése.

 

Szakiskolai nevelés-oktatás

A szakiskolában előkészítő évfolyam után 2 évfolyamos szakiskolai képzést követően szerezhetnek a fiatalok részszakképesítést többek között élelmiszer eladóként, szakácssegédként, szobafestőként, családellátóként. A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján történik.

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

2 évfolyamos képzés

Kereskedelem

0012    Bolti előkészítő

0013    Élelmiszer eladó

Szociális

0014    Családellátó

0015    Háztartásvezető

Építőipar

0016    Falazó kőműves

0017    Szobafestő

Turizmus- és vendéglátás

0018    Szakácssegéd

 

Szakiskolai nevelés-oktatás

A szakiskolában lehetőség nyílik szakképzettség megszerzésére is. Az ide beiratkozók az előkészítő évfolyamot követően 4 évfolyamos szakmai képzésben vesznek részt. A felvétel itt is kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján lehetséges. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a szakmai vizsga letételével szakképesítés szerezhető burkoló, kőműves, festő, mázoló, tapétázó építőipari szakmákban, továbbá szakács, illetve népi kézműves szakmák szakirányaiban.

4 évfolyamos képzés

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Építőipar

0019    Burkoló

0020    Festő, mázoló, tapétázó

0021    Kőműves        

Művészet

0022    Népi kézműves /Faműves, fajáték- készítő

0023    Népi kézműves /Fazekas

Turizmus- vendéglátás

0024    Szakács

Iskolánkban a más iskolákban megakadt, sajátos életszemléletű, esetenként beilleszkedési, tanulási problémákkal küzdő diákok oktatását végezzük, nevelődését segítjük. Megfogalmazott célunk, hogy minden diák a saját képességei szerint a legtöbbet hozza ki magából. Ehhez egyéni tanulási utat tervezünk egy-egy diáknak. Iskolánk nevelési rendszerének középpontjában a diák áll a maga testi-szellemi változásainak igényével. A tanulók iskolai sikerességét, az iskola pedagógiai tevékenységét a pedagógusok mellett a speciális felkészültségű gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus is segíti. Beilleszkedési problémával küzdő tanulóinknak egyénileg nyújt támogató tevékenységet mentorunk.

A tanulást a projektek és a témanapok segítik, amelyek alkalmat adnak a diákok számára saját érdeklődésük kiteljesedéséhez. Igyekszünk a hétköznapok világát áttekinthetőbbé tenni számukra, szeretnénk segíteni a felnőtté, munkavállalóvá válást kereskedelmi, vendéglátói, szociális, építőipari és művészeti szakmacsoportok szakmáiban.

A TANEXT Iskolában mind a különböző képzési területek közötti átmenet, mind a más iskolákban megszerzett érdemjegyek, valamint a nem formális úton szerzett ismeretek beszámíthatósága a pedagógiai programban biztosított eljárás keretében történik.

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a figyelemhiány zavarral, koncentrációs nehézséggel, és a tanulásban egyéb okok miatt (pl. SNI) akadályozott, - sokszor motivációját vesztett - ezért sok korábbi kudarcot megéltvagy egyéb okból nehéz élethelyzetben lévő diákok befogadására, bevonására, fejlesztésére. A diákok segítése a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal együttműködésben, közösen kidolgozott egyéni tanulási és fejlődési utak mentén zajlik.

 

Az iskolában szakmai vizsgára készülő tanulók számára olyan képzési lehetőségeket, partnerségeket építünk, ahol a duális szakképzési rendszer keretei között, az elméleti és közismereti tárgyak mellett hangsúlyosan a gazdálkodó szervezeteknél zajló gyakorlati képzésen nyílik lehetőség választott szakmájuk munkakörülményeit, sajátosságait megismerni, az élet egyéb valós közegeibe eljutni és tapasztalatokat szerezni.

 

Egyéb tudnivalók:

Írásbeli és szóbeli felvételit nem tartunk, felvételi beszélgetésben ismerkedünk meg a hozzánk jelentkezőkkel.

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű. A felnőttoktatás: esti munkarendű.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó az intézményben tanítható szakmákban és ágazatokban egy-egy tanulócsoport létrehozását engedélyezi. Szakmai csoportot, osztályt 6 fő alatt nem indít az intézmény.

Jelenleg közel 200 fiatal számára nyújtunk hozzáférést oktatási ellátásainkhoz, közel 30 felnőtt – pedagógus, szakoktató, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus – foglalkoztatásával.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai tanulmányok befejezése után: 2021. június 23-24.

A rendkívüli felvételi eljárást követően a beiratkozás időpontja: 2021. augusztus 25.

 

Intézményünkről további információkat szerezhet honlapunkon http://tanext.hu/budapest, illetve facebook oldalunkon https://www.facebook.com/tanextakademia/

Cimké(k): Beiratkozásű
Beküldve: 2020.11.27 01:59

Beiskolázás

Tisztelt leendő Diákunk!

Az általános iskolából felvételt nyert tanulók számára a beiratkozás időpontja:

-  2020. június 24-én SZERDÁN, 12 és 16 óra között.

A beiratkozásra kérjük, hogy a törvényes képviselője kísérje el a tanulót, és az alábbi iratokat hozzák magukkal:

- általános iskolai bizonyítvány,

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány,

- ingyenes tankönyvre, kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén az igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat; igazolás tartós betegségről; igazolás emelt szintű családi pótlék folyósításáról három vagy több kiskorú eltartott esetén stb.) és a gondviselő azonosító irata,

- diákigazolvány igényléséhez a bármely okmányirodában kiállított NEK adatlap,

- ha van, akkor pedagógiai szakszolgálati szakértői vélemény vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény,

- ha van, akkor orvosi igazolás testnevelés tantárgy alóli felmentéshez.

IGÉNY SZERINT E-MAILBEN ÁT TUDJA KÜLDENI ISKOLÁNK A BEIRATKOZÁSKOR KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOKAT.

AZ ILYEN MÓDON BEIRATKOZÓKTÓL A TITKARSAG@TANEXT.HU-RA VÁRJUK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY ÉS EGYÉB IRATOK MÁSOLATÁT, AZ ÍGY KITÖLTÖTT ADATLAPOKAT AZ ELSŐ SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL TUDJÁK MAJD A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK ALÁÍRNI. 

Cimké(k): Beiratkozásű, Budapest
Beküldve: 2010.12.21 18:20

Vissza a lap tetejére